Penghapusan Bebas Denda PKB, Bebas Pokok dan Denda BBNKB II, Pengurangan Pokok PKB 20% untuk Kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Provinsi

Penghapusan Bebas Denda PKB, Bebas Pokok dan Denda BBNKB II, Pengurangan Pokok PKB 20% untuk Kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Provinsi